Advokatfirmaet Lie & Zimmermann har 4 ansatte:

 

Advokat Thomas Lie har arbeidserfaring fra offentlig sektor som skattejurist ved Vestfold Fylkesskattekontor og Skattedirektoratet. Som advokat har Thomas Lie arbeidserfaring innen de fleste privatrettslige områder som arv, skifte og familierett. Utover dette arbeider han i dag med fasteiendom og forretningsjuss som hovedområder. Thomas Lie sitter som styreleder i flere boligselskaper og forestår drift og bestyrelse av næringseiendom. Han bistår også investorer i eiendomsmarkedet i forbindelse med oppkjøp og eiendomsutvikling.

 

Advokatfullmektig Christian Zimmermann har tidligere arbeidet i Norsk Psykologforening som juridisk rådgiver med ansvar for sentrale forhandlinger i regi av Akademikerne, prosedering for Riksmeklingsmannen, samt juridisk bistand til psykologer ved arbeidstvister med mer. I tillegg har han i en årrekke arbeidet med forvaltning, bestyrelse og utvikling av fasteiendom.


Advokatfullmektig Christian Zimmermann sitter i dag i flere styrer i eierseksjonssameier som styreleder, med ansvar for drift
og rehabilitering. Som advokatfullmektig arbeider han i dag med privatrett med hovedvekt på fasteiendoms rettsforhold og rådgivning til eiendomsselskaper.

 

Advokatfullmektig Petter J. Grødem har arbeidserfaring fra næringslivet og mediabransjen. Han har spesialfag i barnerett, sosial vernerett og skatterett. Som Advokatfullmektig gir Petter J. Grødem løpende bistand for kontorets klienter og bistår privatpersoner innenfor de fleste rettsområder med hovedvekt på familierett, barnerett, arverett, delingsoppgjør og fast eiendoms rettsforhold.

 

Kirsten Abrahamsen er regnskapsansvarlig ved vårt kontor. Hun har ansvaret for forretnings-og regnskapsførselen for våre eiendoms og boligselskaper. Hun bistår også våre advokater og fullmektiger i den løpende oppfølgingen av våre kunder, eiendomsselskaper, boligsameier og borettslag.

Advokat Thomas Lie

Advokat Thomas Lie
Mobil: + 47 99 54 77 22
E-post: tl@alz.no

 

 

 

 

Advokatfullmektig Christian Zimmermann

Advokatfullmektig Christian Zimmermann
Mobil: +47 90 98 03 43
E-post: cz@alz.no

 

 


Advokatfullmektig Petter J. Grødem

Advokatfullmektig Petter J. Grødem
Mobil: + 47 906 652 57
E-post: pg@alz.noRegnskapsansvarlig Kirsten Abrahamsen Tlf.: 916 52 152
E-post: ka@alz.noAdvokat i kontorfellesskap
Harald Kjerschow

   
   
 

Adr. Oslo: Kirkegaten 2, 0104 Oslo  Tlf: 22111130 Faks: 94763958   mailto:post@liezim.no   
Postadr.: Postboks 802 Sentrum, 0104 Oslo 


Adr. Tønsberg: Storgt. 24, 3126 Tønsberg Tlf: 33312010 Faks: 33310682  mailto:post@liezim.no

 

 

 

Advokatfirmaet Lie og Zimmerman MNA - Advokat Tjenester - Eiendomsforvaltning